Wersja demo

Wersja DEMO programu Kalkulator Agenta służy do zapoznania się z funkcjonalnością programu.

Ograniczenia wersji DEMO:

  • brak słowników kodów pocztowych, miejscowości, gmin, powiatów oraz województw (nowy i stary podział administracyjny) służących do ustalania określenia strefy regionalnej
  • wysokość składki podstawowej jest niezależna od strefy (regionu kraju) i wynosi dla OC 1000zł i dla AC 10% sumy ubezpieczenia w zakresie pełnym oraz 8% w zakresie podstawowym (ograniczonym).
  • kalkulacja jest przeprowadzana dla wybranych towarzystw
  • niedostępny jest system aktualizacji słowników programu oraz szablonów kalkulacji składki

Podczas logowania w polu operator należy wpisać "demo", natomiast pole hasło pozostawić puste.

Razem z programem instalowany jest Microsoft .NET Framework 2.0 oraz Microsoft Sql Server 2005 Express Edition zawierający dodatek Service Pack 2 (domyślna baza danych programu).

Wymagania systemowe

Obsługiwane systemy operacyjne:

  • Windows XP SP2
  • Windows 2000 SP4

Wymagane oprogramowanie:
Wymagania sprzętowe:
  • pamięć RAM: 192MB (zalecane 512MB lub więcej)
  • miejsce na dysku: 900MB (600MB SQL Server, 280MB .NET Framework 2.0)
  • procesor: Pentium III lub kompatybilny min. 500MHz (zalecane 1GB lub więcej)

Pobierz instalator Kalkulatora Agenta DEMO