Aktualności 2 kwietnia 2019, aktualizacja 8, 9, 11, 16, 17, 26 kwietnia 2019

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (4.5) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie modułu APK (analizy potrzeb klienta),
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (8 kwietnia 2019):

 • udostępnienie nowej wersji serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa ALLIANZ,
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa LINK4,
 • zmiany w obsłudze serwisu synchronizacyjnego.

Dodatki (9 kwietnia 2019):

 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa ALLIANZ,
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa GENERALI
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa PROAMA.

Dodatki (11 kwietnia 2019):

 • zmiany w module programu partnerskiego dla klientów,
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa LINK4,
 • poprawa zachowania pola statusu pozycji zgody oraz analizy potrzeb na kartotece podkładki.

Dodatki (16 kwietnia 2019):

 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa LINK4,
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa PZU
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa WARTA/HDI.

Dodatki (17 kwietnia 2019):

 • poprawka w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa UNIQA.

Dodatki (23 kwietnia 2019):

 • dodanie dla rodzaju dokumentu znacznika "jest dokumentem APK" w ustawieniach programu,
 • zmiany w module podkładek (zasady dodawania zgód do podkładki, otwarcie kartoteki podmiotu z podkładki z widokiem zgód, przyjęcie daty wpływu podkładki z dziennika poczty przychodzącej),
 • zmiany i poprawki w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa LINK4,
 • poprawka zachowania przycisków na formularzach dialogowych do wprowadzania pojedynczych wartości (data, tekst, ...),
 • poprawka do synchronizacji powiązań dla kartoteki APK.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.