Aktualności 19 marca 2019, aktualizacja 20 marca 2019

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (4.3) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie obsługi repozytoriów w serwerze dokumentów programu,
 • dodanie okna dialogowego z potwierdzeniem zamknięcia programu,
 • zmiany w silniku kalkulacji komunikacyjnej (zmiany w obsłudze uprawnień do wykonania kalkulacji, zapisu kalkulacji, pobrania oferty),
 • zmiany w silniku kalkulacji jednoproduktowych,
 • poprawka w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (10 lutego 2019):

 • zmiany w silniku kalkulacji (dodanie obsługi kodów rabatowych),
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa LINK4,
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa GENERALI.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA System,
 • serwer dokumentów KA System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.