logo
Published on KA SYSTEM (http://www.kalkulatoragenta.pl)

Aktualizacja

Instalator ten zawiera aktualną (zawierającą najnowsze zmiany oraz poprawki) wersję programu. Nie zawiera żadnych dodatków (Microsoft .NET Framework 2.0) i służy do szybkiej aktualizacji wersji programu Kalkulator Agenta.

Instalator ten powstał z myślą o ułatwieniu dostępu do aktualnej wersji programu, ponieważ zawiera tylko bieżące, najnowsze wersje plików programu posiada mały rozmiar; przez co skraca się czas pobrania i instalacji.

Pobierz aktualizację Kalkulatora Agenta [1]

Wersja instalatora zawierająca instalator Microsoft .NET Framework 2.0 [2]

Wersja instalatora zawierająca instalator Microsoft .NET Framework 2.0 oraz Microsoft Sql Server 2005 Express Edition (DEMO)


Source URL:
http://www.kalkulatoragenta.pl/?q=node/32